Lễ Thọ Tam Quy Ngũ Giới

 Thêm vào Playlist  Báo cáo

Chọn nội dung báo cáo

Không phát được
Nội dung không phù hợp
Nội dung vi phạm bản quyền
Lý do khác ( Kiểm duyệt lại Video)
Gửi báo cáo
20 năm trước
623 lượt xem

Trích đoạn bài giảng:

"Hôm nay Thầy làm cái lễ quy y cho mấy con thọ Tam quy Ngũ giới. Các con phải hiểu, bởi vì chúng ta muốn chọn để mà gởi gắm tinh thần của mình vào một tôn giáo nào đó thì mình cần phải cân nhắc kỹ. Bởi vì đối với các tôn giáo khác thì khi mình theo một tôn giáo nào đó thì mình tìm hiểu cái chân lý của tôn giáo đó, rồi kế đến là đấng giáo chủ của tôn giáo đó. Còn bây giờ ở đây chúng ta biết đức Phật là một đấng giáo chủ của Phật giáo, nhưng ông Phật không bảo theo duy nhất có mình ông ta hoặc là theo tôn giáo của Phật giáo mà đây phải quy y Tam bảo, tức là ba cái ngôi: Phật, Pháp, Tăng.

Phật chỉ là một trong ba ngôi báu này, cho nên chúng ta cần phải tìm hiểu, cần phải suy tư cho rõ ràng ba vị trí mà chúng ta sắp sửa nương theo, chứ không phải nương theo một cái đấng tối thượng hoặc đấng vạn năng nào đó đứng đầu tôn giáo mà chúng ta theo tôn giáo đó, tin theo vị đó. Mà ở đây, đức Phật dạy chúng ta ba ngôi. Trước khi quy y, nương theo tôn giáo nào đó để trao hết tinh thần của mình vào đó, đặt niềm tin của mình vào tôn giáo đó thì quý vị Phật tử hãy tìm hiểu cho kỹ.

Đối với Phật giáo thì cần phải tìm hiểu nhiều hơn, bởi vì nó phải nương vào ba nơi. Ba nơi đó, nếu mà nương theo Phật đúng mà Pháp không đúng thì chúng ta cũng chưa hẳn là quy y Tam bảo; mà nương vào Pháp bảo đúng mà vị lãnh đạo không đúng cũng không đúng; mà nếu chúng ta nương vào Phật đúng, Pháp đúng mà Tăng không đúng thì chúng ta cũng mất chổ nương tựa. Bởi vì Phật đúng, Pháp đúng mà Tăng không đúng thì tức là không có người trực tiếp hưỡng dẫn, chúng ta cũng dễ tu sai. Cho nên ở đây có ba ngôi, ba cái nơi, mà nơi nào cũng cần thiết cho chúng ta và nó có sự liên hệ rất là mật thiết ở trong ba cái nơi này.

Hiện giờ quý Phật tử có nhiều người cũng đã quy y Phật Pháp Tăng, nhưng mà Phật thì ai cũng nói rằng đạo Phật là đạo trí tuệ nhưng mà khi chúng ta theo Phật Thích Ca Mâu Ni, còn Pháp thì chúng ta theo pháp của Bà La Môn, của Đại thừa, tức là Pháp phát triển chứ không phải là pháp nguyên thủy của Phật Thích Ca. Cho nên, trải qua bao nhiêu thời gian, bao nhiêu thế hệ con người của chúng ta theo Phật giáo, nhìn lại để mà làm chủ được bốn sự đau khổ của chúng ta, sanh - già - bệnh - chết thì không thấy ai làm được. Người ta chỉ huyền thoại các câu chuyện như các vị Hòa thượng, các vị tổ khi mà chết thì họ tu thần nhập Niết bàn, nhưng mà cái pháp thu thần nhập Niết bàn thì người ta không nói rõ, người ta chỉ nói là thu thần nhập Niết bàn. Ông thầy nào chết người ta cũng nói thu thần nhập Niết bàn, nói một cách chung chung, mất cái đường đi, tức là nói láo.

Bây giờ pháp đó sống lại để mà chúng ta quy y cho đúng chánh pháp thì nó đã được sống lại. Bây giờ cái pháp đúng mà không có người hướng dẫn, không có vị Tăng giới luật nghiêm chỉnh, toàn là nói pháp hay, đúng, nhưng không có vị Tăng giới luật nghiêm chỉnh tức là chúng ta thiếu một cái ngôi để nương tựa. Bởi vì chính ông thầy là gương hạnh của chúng ta. Chính ông Thầy là người sống để nói lên được cái gương hạnh đó và trực tiếp hướng dẫn cho chúng ta trong những khi bản thân chúng ta, gia đình chúng ta hoặc là xã hội chúng ta đau khổ thì ông thầy đó họ sẽ dạy chúng ta vượt qua những đau khổ đó. Bây giờ không có ông thầy thì hỏi Pháp, Pháp có trả lời được không? Hỏi Phật thì Phật đã tịch lâu rồi … Vậy thì hỏi ai bây giờ!?

Cho nên, tìm một vị Thầy xứng đáng mà chúng ta nương vào như một người cha lành để cho người cha đó giúp đứa con họ thoát ra những nổi đau khổ trong dòng đời, hoặc là biển đau khổ của cuộc đời chúng ta. Bởi vì cuộc đời chúng ta là biển khổ. Cho nên, trước khi mà chúng ta quy y Tam bảo thì chúng ta phải cẩn thận, kỹ lưỡng. Cho nên, nói rằng bây giờ tôi quy y đâu cũng vậy, nhưng sự thật ra bây giờ chúng ta tìm một vị Tăng giới luật nghiêm chỉnh nó khó khăn lắm, nó khó nhưng vẫn tìm được chứ không phải không, nhưng mà phải cẩn thận.

Nhưng mà không phải vì vấn đề đó mà chúng ta chấp vào vấn đề đó. Bây giờ chúng ta đã lỡ quy y với vị Thầy nào đó để đại diện ba ngôi Tam bảo để làm cái lễ thọ Tam quy Ngũ giới cho chúng ta để cho chúng ta cái pháp danh, chúng ta chấp nhận. Bây giờ chúng ta phải tìm một vị Tăng xứng đáng để người đó dạy chúng ta đường hướng tu tập cụ thể.

Cho nên, trước khi mà làm lễ quy y, thọ Tam quy Ngũ giới cho quý Phật tử thì quý Phật tử, mỗi một khi mà thầy giảng về Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo thì quý phật tử suy nghĩ kỹ để khi mà mình phát tâm quy y Phật là mình phải hiểu tận tường, bởi vì trong cuộc đời chúng ta theo Phật giáo thì chúng ta biết rằng trong kinh sách của Đại thừa nó có nói đến bảy đời vị Phật. Nhiều vị Phật, vậy chúng ta quy y ông Phật nào đây? Cho nên, khi mà Thầy giảng nói thì chúng ta biết là chúng ta sẽ quy y ông Phật nào, không khéo rồi chúng ta quy y Phật Thích Ca mà lại nương theo Phật Di Đà thì cái đó cũng là một cái điều sai, không đúng.

Cho nên, vì vậy mà khi mà Thầy giảng, suy nghĩ đúng, rồi thấy đúng, vừa hiểu biết rất rõ và cụ thể và tâm nguyện chúng ta tha thiết đúng vị Phật đó, đúng cái Pháp đó và đúng với sự nghiêm trì giới luật của vị Tăng đó, đúng với ước nguyện của chúng ta mong muốn được thì lúc bấy giờ chúng ta mới chắp tay lên phát nguyện để mà xin thọ Tam quy.

Và nếu mà với năm cái giới quý Phật tử thọ được Thầy trao mà thấy rằng nó không phù hợp với mình, đạo Phật không bắt buộc ai hết, nghĩa là thấy nó hợp, nó đem lại lợi ích cho mình thì mình sẽ phát nguyện, chắp tay lên mình xin thọ năm cái điều đức hạnh đó, năm cái giới luật đó; còn nếu không đừng có chắp tay lên bắt chước mọi người làm để cho có hình thức thì không nên, bởi vì đạo Phật là đạo thật. Mình thật tâm như thế nào thì mình thọ, còn mình lúc này chưa đủ thì đừng có nên thọ. Nghĩa là đối với Phật giáo thì không có ép buộc. Bởi vì như Thầy nói hồi sáng, Phật giáo, đó là một nền đạo đức của con người chứ không phải là tôn giáo, nhưng mà sau này vì danh lợi, vì quyền lợi của người ta, người ta mới biến thành một tôn giáo làm cho có sự chia cắt, thành ra nó tôn xưng chân lý của đạo Phật chứ không phải của tôn giáo khác, không phải của con người. Nó làm cho con người trên hành tinh này bị chia rẽ với cái đạo đức này, nó làm mất cái ý nghĩa cao đẹp của nó đi.

Cho nên hôm nay, Thầy giảng đến đâu thì quý Phật tử lắng nghe cho kỹ, khi mà mình thấy hợp với mình, với ước nguyện của mình thì mình sẽ chắp tay lên mình xin thọ, còn nếu không phải thì thôi. Đến đây Thầy xin chấm dứt để Thầy còn làm lễ, để rồi quý Phật tử còn trở về trụ xứ của mình."

...

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây