Chương 4: Thử nghiệm 4

Thứ ba - 01/08/2017 14:13
THỐNG KÊ:
1- Bản gốc, trang 244, từ dòng D5-D4, nội dung nguyên gốc: kinh sách Tịnh Độ tông, Thiền tông, Mật tông, v.v... - Bản in, trang 244, dòng D5-D4, nội dung đã thay đổi: kinh sách Phật giáo phát triển. ✿✿✿ 2- Bản gốc, trang 282, từ dòng D7 đến dòng D5, nội dung nguyên gốc: sinh ra nhiều tưởng giải như các Thiền sư Đông Độ và các vị Tổ sư Đại thừa để lại một rừng kinh sách, - Bản in, trang 282, từ dòng D7 đến dòng D5, nội dung đã thay đổi: sinh ra nhiều tưởng giải như các Thiền sư, Tổ sư Phật giáo phát triển để lại một rừng kinh sách, ✿✿✿ 3- Bản gốc, trang 284, từ dòng D7 đến dòng D4, nội dung đã thay đổi: - 2
THỐNG KÊ NHỮNG THAY ĐỔI LỚN Kinh sách Đại thừa dạy họ cầu cúng, tụng niệm cầu siêu, cầu an, niệm Phật Di Đà để cầu vãng sanh Cực Lạc, để ức chế tâm không vọng tưởng (niệm Phật nhất tâm); - Bản in, trang 284, từ dòng D8 đến dòng D5, nội dung đã thay đổi: Kinh sách Phật giáo phát triển dạy họ cầu cúng, tụng niệm cầu siêu, cầu an, niệm Phật cầu vãng sanh, niệm Phật nhất tâm để ức chế tâm không vọng tưởng; 4- Bản gốc, trang 286, đoạn văn đầu tiên, nội dung nguyên gốc: Vì sự truyền thừa giáo pháp của Phật giáo ở nước ta không còn là giáo pháp chân chánh của Phật giáo nữa, như trên đã nói, giáo pháp hiện giờ mà các tu sĩ Phật giáo đang tu học chỉ toàn là giáo lý kiến giải của Bà La Môn giáo. Cho nên, các tu sĩ Phật giáo Đại thừa hiện giờ trong các chùa và đang làm các chức vụ trong hàng giáo phẩm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam có vợ, có con là một điều thường, không có gì chúng ta phải nói. Họ đâu phải là người theo Phật giáo để tìm tu giải thoát, làm chủ sinh tử. Họ là những người chạy theo danh lợi trong tôn giáo, thì chúng ta còn chỗ nào để nói họ. - Bản in, trang 286, đoạn văn đầu tiên, nội dung đã thay đổi:
- 3
NHỮNG BỨC TÂM THƯ - TẬP 2 Như trên đã nói, các tu sĩ Phật giáo có vợ, có con là do họ tu theo giáo pháp của Bà La Môn mà không biết, nên đó là một điều thường, không có gì chúng ta phải nói. Họ đâu phải là người theo Phật giáo để tìm tu giải thoát, làm chủ sinh tử. Họ là những người chạy theo danh lợi trong tôn giáo thì chúng ta còn chỗ nào để nói họ. ✿✿✿ 5- Bản gốc, trang 305, từ dòng T9 đến dòng T14, nội dung nguyên gốc: Hòa thượng Minh Châu chỉ dựa vào kinh Trung A Hàm Hán tạng, do các Tổ sư Đại thừa thuộc hệ phái Bà La Môn tìm cách diệt giáo lý Phật giáo, tức là chia quả A La Hán thành nhiều quả A La Hán, để hạ giáo pháp chân chánh của Phật xuống hàng Tiểu thừa. - Nội dung này trong Bản in đã bị cắt bỏ (trang 305). ✿✿✿ 6- Bản gốc, trang 306, từ dòng T1 đến dòng T5, nội dung nguyên gốc: Cho nên, kinh Trung A Hàm là kinh nguyên thủy, do các Tổ sư Đại thừa biên soạn, với mục đích là loại bỏ giáo lý của Phật, để biến những lời dạy
- 4
THỐNG KÊ NHỮNG THAY ĐỔI LỚN nguyên thủy của Phật trở thành những lời dạy của ngoại đạo. - Bản in, từ dòng D5 trang 305, đến dòng T1 trang 306, nội dung đã thay đổi: Cho nên, những kinh sách chia quả A La Hán thành nhiều quả A La Hán là với mục đích hạ giáo pháp chân chánh của Phật xuống hàng Tiểu thừa, để loại bỏ giáo lý của Phật, để biến những lời dạy nguyên thủy của Phật trở thành những lời dạy của ngoại đạo. ✿✿✿ 7- Bản gốc, trang 312, từ dòng T5 đến dòng T8, nội dung nguyên gốc: Đúng vậy, cho nên người tu theo Đại thừa, Thiền tông, Mật tông, Tịnh độ tông, thiền Yoga, thiền vô vi, thiền xuất hồn, v.v... không thể nào chứng quả A La Hán và thực hiện được Tam Minh. - Bản in, trang 312, dòng T1-T2, nội dung đã thay đổi: Đúng vậy, họ không thể nào chứng quả A La Hán và thực hiện được Tam Minh.
HẾT

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây