Chương 2: Thử nghiệm

Thứ ba - 01/08/2017 14:08
THỐNG KÊ:
1- Bản gốc, 6 dòng cuối trang 102, nội dung nguyên gốc: Dòng văn hóa đạo đức Phật giáo mê tín đó, được các nhà sư đặt tên là Tịnh Độ tông, và biên soạn những bộ kinh sách phát triển thường ca ngợi và khuyến khích tín đồ tu tập pháp môn niệm Phật A Di Đà, vì cho pháp môn đó hợp với thời đại mạt pháp. - Bản in, 4 dòng cuối trang 102, nội dung đã thay đổi: chuyên cầu, cúng, tụng, niệm. Họ khuyến khích tín đồ tu tập pháp môn Tịnh Độ Tông, vì cho pháp môn đó hợp với thời đại mạt pháp. ✿✿✿ 2- Bản gốc, trang 129, đoạn văn thứ 2 từ trên xuống, nội dung nguyên gốc: Mật tông thuộc về Phật giáo Tây Tạng. Từ Tây Tạng, các sư thầy đem bùa chú truyền sang qua các nước Thái Lan, Miến Điện, Campuchia rồi truyền sang qua Việt Nam, biến cho Việt Nam có một số thầy bùa, thầy ngải chuyên trị bệnh, trừ tà ma, yểm quỷ, v.v... tạo ra những tư tưởng mê tín, lạc hậu.
- 2
THỐNG KÊ NHỮNG THAY ĐỔI LỚN Khi vào Việt Nam, tất cả những giáo pháp này đều là tà giáo ngoại đạo, mượn nhãn hiệu Phật giáo để dễ bề lường gạt tín đồ Phật giáo Việt Nam. - Bản in, trang 129, đoạn văn thứ 2 từ trên xuống, nội dung đã thay đổi: Mật tông thuộc về Phật giáo Tây Tạng. Từ Tây Tạng, các sư thầy truyền sang qua các nước Thái Lan, Miến Điện, Campuchia rồi đến Việt Nam Trong số các sư thầy truyền giáo, đa phần là thầy bùa, thầy ngải chuyên trị bệnh, trừ tà ma, yểm quỷ, v.v... tạo ra những tư tưởng mê tín, lạc hậu. Những giáo pháp này đều là tà giáo ngoại đạo, nhưng lại mượn nhãn hiệu Phật giáo để thu hút tín đồ Phật giáo Việt Nam. ✿✿✿ 3- Bản gốc, toàn bộ trang 131, trừ dòng cuối cùng, nội dung nguyên gốc: Thiền tông Việt Nam không có gì chuyên ròng của Việt Nam cả. Nếu xét cho kỹ, thì Trần Nhân Tông cũng dựa vào Thiền tông, Tịnh Độ tông của Phật giáo Trung Quốc chắp vá lại thành Thiền tông Việt Nam. Cho nên Thiền tông Việt Nam chẳng có pháp môn nào tu tập mới mẻ cả, chỉ dẫm lại lối mòn các pháp hành thiền của thiền Trung Quốc mà thôi. Tại sao Trần Nhân Tông là một nhà vua anh
- 3
LỊCH SỬ CHÙA AM minh, mà không lấy kinh sách nguyên thủy của Phật giáo triển khai thành Thiền tông Việt Nam? Có lẽ lúc bấy giờ kinh sách nguyên thủy của Phật giáo chưa được truyền sang qua Việt Nam; chỉ có ba tạng kinh bằng chữ Hán của Trung Quốc. Tuy rằng trong tạng kinh Phật giáo của Trung Quốc có kinh A Hàm, nhưng lúc bấy giờ, vua Trần Nhân Tông cũng chịu ảnh hưởng kinh sách phát triển rất nặng, nên không quan tâm lắm. Nhất là những bộ kinh này lại mang tên “TIỂU THỪA”, cái tên không gợi được sự chú ý của người khác, nên vua Trần Nhân Tông cũng là một con người bình thường, vì thế Ngài lấy những bộ kinh mang tên “TỐI THƯỢNG THỪA” để triển khai thành Phật giáo Thiền tông Việt Nam. Như chúng ta đã biết ngày hôm nay, nó có tên là “TRÚC LÂM YÊN TỬ”. - Bản in, trang 131, đoạn văn đầu tiên, nội dung đã thay đổi: Thiền tông Việt Nam, xét cho kỹ thì cũng dựa trên cơ sở Thiền tông và Tịnh Độ tông của Trung Quốc, rồi chắp vá, kết tập mà thành.
HẾT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây