Tâm thư ngày 22/11/2010: Tâm Bất Động

Thứ tư - 21/12/2016 13:42

TÂM BẤT ĐỘNG
(Trưởng lão Thích Thông Lạc gửi tu sinh ngày 22 tháng 11 năm 2010)
Kính gửi: Các con thân mến,
1- Tâm bất động mà cứ quán thì sao gọi là tâm bất động hỡi các con?

TÂM BẤT ĐỘNG
(Trưởng lão Thích Thông Lạc gửi tu sinh ngày 22 tháng 11 năm 2010)


Kính gửi: Các con thân mến,

1- Tâm bất động mà cứ quán thì sao gọi là tâm bất động hỡi các con?

2- Tu quá lâu mà các con giống như người mới vào tu, luôn luôn lúc nào cũng quán điều này, điều khác. Như vậy mà gọi là tu tập tâm bất động, hỡi các con?

3- Tu tập đến đây mà các con còn hỏi chữ và nghĩa về việc đoạn tận tham, sân, si bằng cách nào?

4- Tu tập tâm bất động sao lại ngồi nhìn tâm bất động? Tu như vậy là các con tự ức chế tâm, các con có biết không?

5- Tâm là sáu căn, sáu trần, sáu thức, chứ đâu phải là tánh nghe, tánh thấy, tánh biết sao? Tánh nghe, tánh thấy, tánh biết là những pháp môn của Trung Quốc do các sư thầy Trung Quốc tưởng giải, nên nó không đúng giáo pháp của Phật.

6- Tâm không niệm thiện niệm ác là tâm bị ức chế ý thức, khiến ý thức không hoạt động, nên người tu tập lạc vào thiền tưởng như các sư thầy Lạt ma Tây Tạng, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam, Lào, Mông Cổ, Miến Điện, Ấn độ…

7- Lời Phật dạy: “Ý LÀM CHỦ, Ý TẠO TÁC, Ý DẪN ĐẦU CÁC PHÁP”. Các con nên khắc nghi những lời dạy này để dùng ý thức điều khiển sinh, già, bệnh, chết dễ như trở bàn tay.

8- Các con tu tập tâm bất động, thanh thản, mà quán các pháp vô thường, vô ngã là tự các con đã làm tâm động, thì làm sao gọi là tâm bất động?

9- Các con nhìn tâm bất động, mà còn quán tâm bất động thì tâm còn bất động chỗ nào?

10- Khi hỏi pháp tu hành thì nên hỏi ngay pháp thực hành, chớ không nên hỏi những pháp tào lao.

11- Khi cầm bút viết thư thưa hỏi thì phải viết ngắn gọn, và chỉ thẳng vấn đề muốn thưa hỏi.

12- Pháp tu tâm bất động chỉ nhắc tâm một lần, rồi để tâm tự nhiên bất động, chớ không nên dụng công bất động.

13- Tâm bất động là chân lý giải thoát của đạo Phật, nên ai sống được với tâm này dù trong một giây, một phút… là đã thấy sự giải thoát ngay liền; vì thế khi tu tập pháp môn tâm bất động thì không cần phải tu tập pháp môn nào khác nữa cả.

14- Đức Phật dạy: “Pháp Ta không có thời gian, đến để mà thấy”. Cho nên ai sống được với tâm bất động này là chứng đạo. Chứng đạo không ngoài tâm bất động.

15- Đạo Phật là đạo của con người, vì thế ai muốn giải thoát là có giải thoát ngay liền; trừ những người không muốn buông bỏ đời sống thế tục khổ đau, thì dù có biết pháp giải thoát của Phật nhưng cũng không giải thoát.

Kính ghi,
Thầy của các con

Tin mới

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây