Tâm thư ngày 17/11/2010: Tiếp nhận người vào Tu Viện

Thứ tư - 21/12/2016 13:40

KÍNH GỬI CÁC CON
Có những điều quan trọng trong sự tiếp nhận người vào Tu Viện tu tập:
(Tâm thư Trưởng lão Thích Thông Lạc gửi thầy Gia Hạnh, về việc tiếp nhận người xin vào Tu Viện tu tập)

KÍNH GỬI CÁC CON
Có những điều quan trọng trong sự tiếp nhận người vào Tu Viện tu tập:

(Tâm thư Trưởng lão Thích Thông Lạc gửi thầy Gia Hạnh,
về việc tiếp nhận người xin vào Tu Viện tu tập)

*****

1- Người phá hạnh độc cư dù chỉ một lần cũng nên mời họ ra khỏi Tu Viện.

2- Từ những cư sĩ đến những tu sĩ dù là hòa thượng, khi đến Tu Viện đều phải trình pháp môn tu tập của mình, nếu không mà tự tu thì cũng nên mời họ ra khỏi Tu Viện.

3- Tu Viện là nơi tu hành chánh pháp của Phật, nếu ai đến đây mượn chỗ tu hành thì mời ra khỏi Tu Viện.

4- Nếu những cư sĩ hay những tu sĩ được chấp nhận cho ở trong Tu Viện tu tập thì phải ăn mặc đồng phục như nhau, không nên viện cớ vì hệ phái này, hệ phái khác; mà phải hiểu đây chỉ có những tu sĩ Phật giáo Việt Nam mà thôi.

5- Tu Viện chấp nhận những người quyết tâm tu giải thoát, còn những người đến đây xin tu một ngày hoặc hai, ba ngày, hoặc một tháng, hai, ba tháng rồi về, thì không nên nhận; hãy cho họ về ngay. Vì để những người này sẽ làm bận rộn Tu Viện phải lo chỗ ăn, chỗ nghĩ, giấy tờ tạm vắng, tạm trú và những lý lịch rất là phiền phức.

6- Khi những cư sĩ hay tu sĩ mới đến tu tập, thì con nên đọc cho họ nghe những điều trong bức thư này, để ngay đó họ rời khỏi Tu Viện mà các con khỏi phải khai báo giấy tờ.

7- Tu Viện cần có những người có chí tu tập làm chủ sinh, già, bệnh, chết; chớ không chấp nhận những cư sĩ hay tu sĩ đi lang thang.

8- “Pháp bất vị thân”, ở Khu Tiếp nhận, con phải cứng rắn nói thẳng, nói thật và mời những người tu thử, tu chơi ra về, để các con được an ổn tu hành.

9- Những cư sĩ hay tu sĩ đến đây đảnh lễ thật tâm cầu pháp tu hành thì chấp nhận, còn những cư sĩ hay tu sĩ tính tình ngang bướng, thường đem những kiến giải bã mía ra tranh luận hơn thua thì mời ra khỏi Tu Viện.

10- Giờ giấc ở đây đã qui định, người nào tu sai giờ giấc thì mời ra khỏi Tu Viện.

11- Ăn uống phi thời thì nên mời ra khỏi Tu Viện.

12- Ngủ phi thời thì nên mời ra khỏi Tu Viện.

13- Thất phải mở cửa trong giờ tu tập, không được treo chăn màn hay đóng đinh treo y, áo; nếu làm sai xin mời ra khỏi Tu Viện.

14- Giường nằm trong thất không được di dời, nếu di dời sẽ mời ra khỏi Tu Viện.

15- Thất phải giữ gìn vệ sinh từ nơi ngủ nghỉ, và phòng vệ sinh phải sạch sẽ.

16- Trên tường không được dán giấy, viết chữ, không được đóng đinh treo hình ảnh, dù là hình ảnh của Phật.

17- Xung quanh thất phải dọn dẹp sạch sẽ, không trồng hoa kiểng; người nào làm sai thì sẽ mời ra khỏi tu viện.

18- Người mới đến đây, chưa hiểu pháp tu hành thì nên hỏi thầy Gia Hạnh.

19- Pháp tu hành ở đây là pháp tu hành thực tế, nếu tu hành thì sẽ có giải thoát ngay liền, nên những người tu thử, tu chơi thì nên rời khỏi Tu Viện.

20- Tu Viện chỉ mong những người có chí lớn, có quyết tâm tu chứng đạo để làm sáng tỏ Phật giáo.

Hai mươi điều trên đây, con nên đọc cho những người mới đến để họ lượng sức mình có tu tập được thì quyết tâm bền chí ở lại tu hành, còn không thì hãy ra về.

Kính ghi,
Thầy của các con

Tin mới

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây