Buông xuống đi!

Thứ tư - 21/12/2016 13:47

NHỮNG BÀI KỆ
“BUÔNG XUỐNG ĐI!”
Bài 1:
Buông xuống đi, hãy buông xuống đi!
Chớ giữ làm chi, có ích gì.
Thở ra chẳng lại, còn chi nữa?
Vạn pháp vô thường, buông xuống đi!

NHỮNG BÀI KỆ
“BUÔNG XUỐNG ĐI!”


Bài 1:

Buông xuống đi, hãy buông xuống đi!
Chớ giữ làm chi, có ích gì.
Thở ra chẳng lại, còn chi nữa?
Vạn pháp vô thường, buông xuống đi!

***

Bài 2:

Buông xuống đi, hãy buông xuống đi!
Chớ giữ làm chi, có ích gì?
Ôm vào đau khổ vô cùng tận,
Buông xuống ngay liền vạn khổ đi!

***

Bài 3:

Buông xuống đi, hãy buông xuống đi!
Chấp giữ thân tâm có ích gì?
Thở ra chẳng lại, còn chi nữa?
Thân tâm vô thường, buông xuống đi!

***

Bài 4:

Buông xuống đi, hãy buông xuống đi!
Tâm hồn thanh thản, chẳng sầu bi.
Cuộc đời ngắn ngủi trong chớp mắt,
Còn có vui gì, chẳng bỏ đi?

***

Bài 5:

Buông xuống đi, hãy buông xuống đi!
Chớ diệt ý thức, có ích gì?
Ý làm chủ, dẫn đầu các pháp,
Lợi ích vô cùng, sao bỏ đi?

***

Bài 6:

Tác ý đi, hãy tác ý đi!
Bất động, thanh thản, chẳng sầu bi.
Tác ý đi, còn lo chi nữa?
Giải thoát đây rồi, tác ý đi!

***

Bài 7:

Buông xuống đi, hãy buông xuống đi!
Trò đời như mộng, có còn chi?
Tứ đại trả về cho tứ đại,
Thanh thản, an nhàn lúc phân ly.

***

Bài 8:

Buông xuống đi, hãy buông xuống đi!
Bất động, thanh thản, chẳng sầu bi.
Buông xuống đi, còn lo chi nữa?
Giải thoát đây rồi, buông xuống đi!

***

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Tin mới

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây