Nghi thức thọ thực

Thứ tư - 21/12/2016 11:30

Nghi thức thọ thực của chùa am (tu viện Chơn như)
1- Ước nguyện của tân tỳ kheo
2- Ước nguyện của cựu tỳ kheo
3- Ước nguyện trước khi thọ thực
4- Ước nguyện sau khi thọ thực

NGHI THỨC THỌ THỰC CỦA CHÙA AM
(TU VIỆN CHƠN NHƯ)


1- Ước nguyện của tân tỳ kheo

Khi nhận thực phẩm của đàn na thí chủ cúng dường xong, người khất sĩ phải đứng yên lặng ước nguyện:

Hôm nay con thọ nhận
Của tín thí cúng dường,
Ước nguyện con tu tập
Giới hạnh tròn nghiêm túc,
Không hề vi phạm lỗi,
Tâm ly dục, ly ác,
Không làm khổ mình, người.
Xứng đáng đệ tử Phật,
Gương sáng cho mọi người,
Thắp lên ngọn đèn pháp,
Chấn hưng lại Phật giáo,
Con xin Phật chứng minh.

NAM MÔ PHẬT BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI.

*****

2- Ước nguyện của cựu tỳ kheo

Người tu lâu năm, giới luật đã thanh tịnh, không còn vi phạm lỗi và đã nhập được Sơ Thiền, khi thọ nhận tứ sự của đàn na thí chủ cúng dường, người khất sĩ phải đứng yên lặng ước nguyện:

Hôm nay con thọ nhận
Của tín thí cúng dường,
Ước nguyện con hồi hướng
Cho tất cả mọi người
Ðều cũng được như con,
Giới luật tròn thanh tịnh,
Không hề vi phạm lỗi,
Thường lìa dục, lìa ác,
Suốt thời gian tu hành,
Không làm khổ mình, người,
Xứng đáng đệ tử Phật,
Ðức giới cho mọi người,
Thắp sáng ngọn đèn pháp,
Chấn hưng lại Phật giáo.
Ngưỡng xin Phật chứng minh.

NAM MÔ PHẬT BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI.

*****

3- Ước nguyện trước khi thọ thực

Trước khi thọ thực, người tu sĩ phải ngồi xếp bằng trên ván, giường, ghế hoặc trên mặt đất dưới bóng cây, trong chòi tranh vách lá, phải đặt bát cơm trước mặt, hai tay chắp lại, lòng thành kính dâng lên tỏ lòng biết ơn chư Phật, tổ tiên ông bà, cha mẹ nhiều đời, nhiều kiếp, và đọc lời ước nguyện:

Hôm nay bữa cơm này,
Chúng con xin thành kính
Cúng dường mười phương Phật,
Ba đời chư Hiền Thánh,
Tổ tiên và ông bà,
Cha mẹ và quyến thuộc,
Anh em cùng bạn hữu,
Nội ngoại cùng đôi bên,
Nhiều đời vô lượng kiếp.

Chúng con cũng cúi xin
Cúng dường khắp pháp giới,
Chúng sanh và tất cả
Hữu tình và vô tình,
Ðều được hưởng cơm này
No lòng như chúng con,
Ðể rồi quyết chí tu,
Giải trừ tâm ác độc,
Tăng trưởng hạnh từ bi,
Thương xót khắp quần sanh,
Thể hiện pháp thiền định,
Ra khỏi nhà sanh tử,
Làm chủ đường luân hồi,
Báo đáp bốn trọng ân,
Gìn giữ ngôi Tam Bảo
Cửu trụ mãi muôn đời.

NAM MÔ PHẬT BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI.

*****

Sau khi đọc bài Ứớc Nguyện Thọ Trai xong, người Chủ lễ chắp tay đọc bài Lời Nhắc Nhở:

Phật dạy người tu sĩ
Trước khi ăn
Phải nhớ năm pháp quán (*)
Đừng để tâm đắm nhiễm
Vì đắm nhiễm khó tiêu
Tâm thường sinh tán loại
Lời nói chẳng nghiêm trang
Thiền định khó thu nhiếp
Nên phải nhớ
Ăn để sống
Sống để chuyên tu hành
Nhờ thế tâm thanh tịnh
Nên mỗi khi nghe tiếng chuông
Người tu sĩ nhiếp tâm bất động

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

(*) NĂM PHÁP QUÁN NHƯ SAU:

  1. Quán xét công ơn người đàn na thí chủ rất nặng, làm ra thực phẩm bằng mồ hôi nước mắt, bao nhiêu công khó khổ để cúng dường.
  2. Quán xét giới luật mình có nghiêm chỉnh hay chưa? Nếu còn phạm giới có xứng đáng thọ nhận sự cúng dường đó chưa?
  3. Quán xét công đức tu hành ly dục ly ác pháp của mình có xứng đáng thọ nhận
  4. Quán xét thực phẩm bất tịnh mình có nhàm chán hay chưa? Nếu đã có tâm nhàm chán thì mới xứng đáng thọ dụng của đàn na thí chủ.
  5. Quán xét đời sống thiểu dục tri túc, minh hạnh của mình có tròn vẹn hay chưa? Nếu xét thấy đời sống của mình thiểu dục tri túc và oai nghi chánh hạnh đầy đủ thì xứng đáng thọ dụng của đàn na thí chủ.

*****

Sau khi thầm đọc lời ước nguyện kính dâng lên lòng thành kính biết ơn của mình, người tu sĩ ăn:

  1. Miếng cơm thứ nhất, ước nguyện: “LY DỤC, NGĂN ÁC, DIỆT ÁC PHÁP”.
  2. Miếng cơm thứ hai, ước nguyện: “SANH THIỆN, TĂNG TRƯỞNG THIỆN PHÁP”.
  3. Miếng cơm thứ ba, ước nguyện: “TẤT CẢ CHÚNG SANH ÐỀU LY DỤC, LY ÁC PHÁP, KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI”.

Sau khi đọc xong lời ước nguyện, người tu sĩ bắt đầu giữ gìn ăn uống trong sự im lặng.

*****

4- Ước nguyện sau khi thọ thực

Sau khi thọ thực và uống nước xong, người tu sĩ chắp tay lên, thầm đọc lời ước nguyện biết ơn những đàn na thí chủ đã cúng dường tứ sự nuôi thân cho mình:

Nguyện thọ bữa cơm này,
Chúng con mãi nhớ ơn
Người nông phu khó khổ,
Kẻ dệt cửi nhọc nhằn,
Giọt mồ hôi nước mắt
Làm ra của cúng dường.

Người đàn na thí chủ
Vì Phật pháp trường tồn
Chẳng nề công khó khổ
Kính ngưỡng cúng dâng lên.

Chúng con nguyện giữ gìn,
Chẳng dám phung phí phạm,
Ngày một bữa nuôi thân,
Chẳng dám ăn phi thời,
Vì phi thời phí phạm
Như ăn thịt con mình.

Chúng con nguyện hết sức
Năng nổ siêng tu hành,
Giải thoát thân tâm mình
Ra khỏi nhà sanh tử,
Đền đáp ơn chư Phật,
Ơn sanh thành dưỡng dục,
Ơn đàn na thí chủ.

Chúng con cũng nguyện cho
Kẻ còn người đã mất
Đều được hưởng Phật pháp,
Tâm ly dục, ly ác,
Không làm khổ mình, người.

NAM MÔ PHẬT BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI.

HẾT

Tin mới

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây