Tạo duyên giáo hóa chúng sinh

Khi tu tập xong chúng tôi có những ước nguyện muốn dựng lại chánh pháp của Phật giáo, làm sống lại con đường tu tập giải thoát của đạo Phật. Chính đó là mục đích để mọi người tu hành theo Phật giáo dễ Chứng đạt chân lý (chứng quả A La Hán). Nhất là nền đạo đức Nhân bản - Nhân quả sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Một nền đạo đức đem lại lợi ích rất lớn cho loài người, nhưng khi chúng tôi bắt tay vào làm việc thì gặp biết bao nhiêu là gian nan, sóng gió, khiến chúng tôi quá mệt mỏi.
Chúng tôi suy nghĩ rất nhiều: Đúng là chúng sinh chưa đủ duyên nên rất khó độ. Nhưng không lẽ thấy khó mà không giáo hóa chúng sinh thì rất tội nghiệp. Vậy phải làm sao bây giờ?
Khi chúng tôi tu chứng đạt được chân lý nhìn lại duyên chúng sinh với mình thì thấy không có đủ duyên để độ họ chứng quả A La Hán. Ngày xưa Đức Phật còn hóa duyên độ chúng sinh thì chúng tôi bây giờ cũng vậy. Phải hóa duyên độ chúng sinh, nhưng bằng cách nào?
Chúng tôi tự trả lời: Phải tạo duyên mới chứ sao? Nhưng tạo duyên mới như thế nào? Người nào? Ở đâu?
Chúng tôi dùng trí tuệ tu chứng quan sát khắp nơi: Chỉ thấy có Hòa thượng Thanh Từ là nơi tạo duyên hóa độ chúng sinh dễ dàng.
Nhờ tạo duyên mới mà quý Phật tử mới có những tập sách Người Chiến Thắng và Trở Về Đạo Phật để nghiên cứu suy tìm mới biết rõ đâu là Chánh pháp của Phật và đâu là tà đạo của ngoại đạo đang ẩn núp và mạo danh là giáo pháp của Phật, khiến cho người lầm lạc lấy tà pháp của Bà La Môn làm Chánh pháp của Phật, thật là đau lòng.
Người Chiến Thắng và Trở Về Đạo Phật là những cuộc tiếp chuyện với Hòa thượng Thanh Từ về Phật pháp. Do nhân duyên này mà làm sáng tỏ Chánh pháp của Phật. Quý Phật tử mới biết đâu là Chánh pháp của Phật, đâu là tà pháp của Bà La Môn.
Đó là chúng tôi cố tạo duyên để mọi người biết Chánh pháp của Phật. Nhưng phước chúng sinh quá mỏng. Phật pháp tu chứng đạo đâu khó khăn. Phật tu tập 49 ngày thành đạo, còn chúng tôi tu tập chỉ có sáu tháng.
Qua kinh nghiệm tu hành chúng tôi dạy và chỉ rõ ràng từ giác ngộ chân lý đến phần sống buông xả để giữ gìn Tâm bất động, rồi đến các Pháp hành tu tập, pháp nào tu trước và pháp nào tu sau, thế mà mọi người tu tập cứ để tâm phóng dật. Tâm phóng dật là tâm sẽ phạm giới và tâm phạm giới làm sao tâm ly dục ly ác pháp được. Chúng tôi hết sức khuyên dạy nhưng có ai nghe lời chúng tôi đâu. Chúng tôi rất mỏi mệt.
Hôm nay chúng tôi chỉnh và nhuận lại bộ sách Tạo Duyên Giáo Hóa Chúng Sinh mong ngày mai có người nhờ bộ sách này tìm ra cho mình một đường lối tu tập thích hợp và đúng với Chánh pháp của Phật thì chúng tôi đã mãn nguyện là đền đáp ơn Đức Phật trong muôn một.
Tuy biết rằng chúng tôi không có thì giờ, nhưng chúng tôi cũng dành thời gian để chỉnh lại tập sách này cho hoàn chỉnh hơn. Vì trước kia thầy Chân Quang ghi tóm lược không được đầy đủ trong cuộc nói chuyện giữa chúng tôi và Hòa thượng Thanh Từ.
Với việc làm này chúng tôi chỉ mong sao đem lại lợi ích cho mọi người khi họ đến với Phật giáo và cũng là đền đáp công ơn vô cùng vĩ đại của Đức Phật.
Kính ghi
Trưởng Lão Thích Thông Lạc
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây