Giới thiệu về pháp âm MP3

Xin kính chào các bạn, phần dưới đây, chúng tôi sẽ lần lượt post các bài giảng của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc lên trang web https://archive.org theo các đường dẫn như sau:
A. GIÁO ÁN TU TẬP ĐƯỜNG LỐI ĐẠO PHẬT: 
B. TRỞ VỀ ĐẠO PHẬT (TỔNG HỢP TRƯỚC NĂM 2000)
C. GIỚI LUẬT - GIỚI ĐỨC
C. KHAI THỊ: D. THAM VẤN TỔNG HỢP:
- CD1: THẦY DẠY SƯ TỪ QUANG: https://archive.org/details/01DayTuQuang1A

- CD2: SU TUE TINH THAM VAN(2000-2002)https://archive.org/details/SuTueTinhVanDao1A

- CD3: VẤN ĐẠO: https://archive.org/details/VanDao01A

03. THAM VAN 2001-Nhom Nguyen thuy nuoc ngoai:https://archive.org/details/01ThamVan2001

04. CÁC NHÓM NGUYÊN THỦY THAM VẤN :https://archive.org/details/1ANguyenThuy2ThamVanCD1

05.MINH TUỆ VẤN ĐẠO: https://archive.org/details/1MinhTueVanDaoTruongLao20010401_201308

06. THAM VẤN ( From PQ):https://archive.org/details/01CachSongVaTuCuaNguoiTuSi1_20130805

07. SU GIAC NHAN THAM VAN: https://archive.org/details/HayTinhTanDungTuSai1A_20130804

08. THAM VAN 2005: https://archive.org/details/ThamVan2005CD01

09. PT DALAT+QUI NHON THAM VAN TRUONG LAO:https://archive.org/details/1ThayGiang

09. Phap Hanh can ban -2007: https://archive.org/details/ThayGiangThamVanPhapHanhCanban


10. VAN DAO - DOAN THAY CHON GIAC 2002:https://archive.org/details/1VanDaoDoanThayChonGiac5420023

13. PP TU TU NIEM XU: https://archive.org/details/PhuongPhapTuTuNiemXu1

14. Tứ thiền và Tam Minh
https://archive.org/details/TuThienVaTamMinh1_201311

15. Chánh niệm tỉnh giác
https://archive.org/details/1ChanhNiemTinhGiacDinh_201311

16. Thay Day Tu Sinh 25.9.2005 
https://archive.org/details/ThayDayTuSinh25.9.2005_201312



006. 120 BÀI GIẢNG: 

01.Chú MC editted: https://archive.org/details/02DuocThanNguoiLaKho_201308

02. Tổng hợp:

link 1 (bài 1-20) : https://archive.org/details/001QuyYTamBao 
link 2 (bài 21-30):  https://archive.org/details/021LeXuatGia_201308
link 3 (bài 31-40):  https://archive.org/details/031QuanThanTuTapTNX
link 4 (bài 41-50): https://archive.org/details/041ThayDayDungPhapDeTriBenh
link 5 (bài 51-60): https://archive.org/details/051CachTuTapVeDinhVoLau
link 6 (bài 61-70): https://archive.org/details/061NhungHanhTrangCuaThanhNhan1
Link 7 (bài 71-80): https://archive.org/details/071LoiNhacNhoCuaThay

   
 

Link 10 (bài 101 - 121):https://archive.org/details/077DocLoiThayDay


007. ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN NHÂN QUẢ

Link: [1]
https://archive.org/details/01DaoDucNhanBanNhanQua1_201307

[2] https://archive.org/details/05DaoDucLamNguoi13.05.2008A

008. PHÁP HÀNH (TỨ CHÁNH CẦN - TỨ NIỆM XỨ)

https://archive.org/details/Readme_20130723

009. SINH NHẬT THẦY (2004)
https://archive.org/details/SinhNhatThay2004

010. MÙA AN CƯ 2005 (PL2549)
https://archive.org/details/01AnCu1APL2549_201310

011. CHÁNH KIẾN 2005-2006

Bản đầy đủ: https://archive.org/details/001CK01A11.2005

Thầy Bảo Nguyên edit: https://archive.org/details/01KhaiGiang1

012. CHÁNH TƯ DUY 2006

https://archive.org/details/01CTD001A20060313

013. BÁT CHÁNH ĐẠO (THAM VẤN - 2006)
https://archive.org/details/01BCD160

014. SÓNG GIÓ CHƠN NHƯ 2006
https://archive.org/details/SongGioChonNhu2006

015. THAM VẤN 2006 (GIẢI TÁN LỚP HỌC)
https://archive.org/details/01ThamVangiaiTanLopHoc22006

016. BÀI THẦY NÓI CHUYỆN VỀ TRUNG TÂM AN DƯỠNG 2006
https://archive.org/details/ThayTamquyetMucdichTTADA406V02

017. NHIEP TAM & AN TRU - XA TAM - LOP CHUNG DAO 2008
https://archive.org/details/LoiGioiThieu_201312

018. THAY VE THAM TU VIEN 2007-2008

Link 1: https://archive.org/details/001ThayVeTuVien20071101NamCN1_201311

Link 2: https://archive.org/details/021KiemTraNhiepTamAnTruVaSachTan20080313SgNuCN1

Link 3: https://archive.org/details/041ThayTiepPtQuangBinhNguoiThanSuPhuocTonDayPhapTuDuoiBenh20080531NhaCoTrangCN1

Link 4: https://archive.org/details/061ThayChonNguoiXaTamDuocVaoGiaiDoanTuNiemXuBenKhuVucThayDangO20080809SgNamCN1

Link 5: https://archive.org/details/081ThayDayNiDoan20081223T3SgNuCN1

https://archive.org/details/100ThayTiepPhatTuThanhHoa20090406T2SgGiangDuongNamCN1

019. PHAP THOAI 2008

 
 
Pháp thoại Thầy giảng cho Phật tử Quảng Bình
 

020. PHAP THOAI 2009

01. Thầy dạy Phật tử Hà Nội, Châu Đốc:
https://archive.org/details/01NguoiChungDaoKhaiMoBoNaoThucHien3Minh

Phần chung:
https://archive.org/details/01SuMinhSangThuaHoiThay200901CN1_201312

021. BEN THAY CHUNG CON HOC DAO 2009

https://archive.org/details/01BENTHAYCHUNGCONHOCDAO20090106

022. PHAP THOAI 2010
https://archive.org/details/01ThayTiepNhomThayChanGiac20100205

023. PHAP THOAI 2011
https://archive.org/details/01ThayDayBanDoiSong20110119

https://archive.org/details/01ThayDayBanDoiSong20110119ForWeb

024. PHAP THOAI 2012
https://archive.org/details/01GiaiThoatBangTriTueKhongCoThoiGianDenDeMaThayNam20120101_201312

025. THAM LAI HON SON 2012
https://archive.org/details/01PhatTuHoiChuyenThayDuoiChanMaThienLanh20120529

026. PHUONG PHAP DAY LUI BENH TAT
https://archive.org/details/AnTruVaTacYDuoiBenh

027. Phap thoai (T.BaoNguyen Edit)

Pháp thoại 1: https://archive.org/details/02DuocThanNguoiLaKho_201310

Pháp thoại 2: https://archive.org/details/01PhatMonBaoHuan1_201310

Pháp thoại 3: https://archive.org/details/01NhungLoiNhacNhoThaThietCuaThay

Pháp thoại 4: https://archive.org/details/26ThayDayTuQuang1

099. THANH QUI TU VIEN CHON NHU
https://archive.org/details/ThanhQuiTuVienCN

999. OTHERS (CAC BAI PHAP CHUNG)
https://archive.org/details/ThucHanhPhapTu20060422ChonGiacDocCD1


Phần B. Pháp thoại video

Video Tưởng niệm Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc: THẦY CÒN SỐNG MÃI VỚI CHÚNG CON

VCD1: https://mega.co.nz/#!ydFmBBrI!DtlBqTXERqU8tgbVm-syQgTnezVnnEu6ZYtszo-ghBU

VCD2: https://mega.co.nz/#!6VMAkTiZ!IBiorSCnkMbk36SQ01vb-z4mHQtu46Ds1z4oidLJMnA

Phần C. Hình ảnh Tu viện

Phần D. Hình ảnh Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc

Phần E Sách nói

 
https://archive.org/details/DvxP37


Bạn nào có duyên, xin các bạn lưu lại các tài liệu này cẩn thận vào ổ cứng hay các thiết bị phù hợp để cất giữ cho mai sau.

Kính chúc các bạn luôn an lạc, thanh thản.

Tp.HCM, ngày 06, tháng 08, năm 2013

TPNĐ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây